Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пояс

1. belt, girdle; waist-band, waist-belt

(за украшение) sash

офицерски ПОЯС scarf

2. (кръст) waist

до ПОЯСа up to the belt

(за дълбочина) waist-deep, waist-high

трева доПОЯСa waist-high grass

затънал до ПОЯСа в сняг waist-deep in snow

3. анат. girdle

тазов/бедрен ПОЯС pelvic/hip girdle

преден/рамененПОЯС pectoral/shoulder girdle

4. геогр. zone, belt

полярен/умерен/тропически, горещ ПОЯС a frigid/temperate/torrid zone

полезащитен/горски ПОЯС a (forest) shelter belt

влача си ПОЯСа прен. trail o.'s coat

разпасвам си ПОЯСа run riot; ride the high horse, throw o.'s weight about; let o.s. go, ride roughshod

затягам ПОЯСа tighten o.'s belt

спасителен ПОЯС life-belt, float, cork-jacket, cork-vest


Търсената дума е намерена