Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
почетен

honoured, respected

1. (ползуващ се с почит) honourable, respectable, estimable, (за възраст) venerable

почетни старци venerable old men

ПОЧЕТЕН гост, a guest of honour, chief guest

2. (избран в знак на почит) honorary

ПОЧЕТЕН член an honorary member

ПОЧЕТЕН гражданин an honorary citizen/a freeman (на of)

правя ПОЧЕТЕН гражданин give s.o. the freedom of, present s.o. with the freedom of

почетно гражданство freedom of the city

почетна делегация/стража a delegation/guard of honour

почетно звание an honorary title/degree

почетна значка a badge of honour

ПОЧЕТЕН кавалер, почетна дама gent leman-/lady-in-wait ing

почетна длъжност an honorary/unsalaried office

почетно място a place of honour

дьржа на почетно разстояние keep s.o. at arm's length, hold/keep s.o. at bay

ПОЧЕТЕН an honorary presidium


Търсената дума е намерена