Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
почвам

begin, start, commence (да с ger., to с inf.); get going; get under way

(акция) launch

(за училище) ореп

(за сезон, enoxa)set in

ПОЧВАМ да действувам (за сила и пp) come into play

(за лекарство) take effect

ПОЧВАМ да работя begin o.'s work, begin/start working

ПОЧВАМ да плача start/begin crying

тя почна да плаче she fell to sobbing/weeping

ПОЧВАМ да подозирам become suspicious (of)

тази дума почна да се произнася... the word came to be pronounced...

ПОЧВАМ от (глава, в книга и пр.) begin at

ПОЧВАМ с това, че begin by (c ger.)

ПОЧВАМ добре/зле make a good/false start

вие почвате! your leadi ПОЧВАМ като begin (life) as

кой ще почне пръв? who's (up) first? who'll set the ball rolling?

ПОЧВАМ от нищо start from nothing/from scratch, build from the ground up

ПОЧВАМ от а, б begin from the beginning/ah ovo

ПОЧВАМ отново (след прекъсване) resume

ПОЧВАМ нов живот make a fresh start, start afresh, begin the world again

ПОЧВАМ преговори enter into/upon negotiations

ПОЧВАМ търговия set up in business, start a business, start in business


Търсената дума е намерена