Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
потърсвам

1. look for, ask for, seek; try to find

(в указател, речник) look up

потърсиха собственика the owner was asked for

ПОТЬРСВАМ убежище seek asylum, take refuge (with, in)

(за кораб) run for shelter (to), take shelter (in)

ПОТЬРСВАМ сметка от някого (и прен.) bring s.o. to book/account

ПОТЬРСВАМ правата си claim o.'s rights

ПОТЬРСВАМ помощта на seek the aid of

2. потърся (отвращавам) disgust, nauseate

това ме потърсва this sickens me, this gives me the nausea

ПОТЪРСВАМ се от be disgusted at/with, sicken at, o.'s soul sickens at


Търсената дума е намерена