Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
потвърждавам

потвърдя confirm, bear out; bear testimony (to); substantiate

(съобщение и) fortify; support; vouch, warrant

(присъда) uphold

(показания, теория) corroborate

ПОТВЪРЖДАВАМ верността на witness

ПОТВЪРЖДАВАМ получаването на (писмо) acknowledge receipt of

ПОТВЪРЖДАВАМ решението на съда confirm/endorse the decision of the court

ПОТВЪРЖДАВАМ ce be confirmed/verified

(за теория и пр,) be corroborated, be borne out

слухът не се потвърди the rumour was not confirmed


Търсената дума е намерена