Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
постоянен

constant, permanent

(за вятър, климат, за увеличаване, намаляване) steady

(неизменен) invariable, unchangeable, stable

(за капитал) fixed

(за температура, население) stationary

(неизменчив) steadfast, steady

(непрекъснат) unceasing, continuous; perennial

(редовен, постоянно повтарящ се) continual, perpetual; frequent; regular

(дълготраен) permanent; steady

бот., зоол. persistent

(за комитет, лагер, армия) standing

(за болка, недоволство) nagging

ПОСТОЯНЕН адрес a permanent address

постоянна величина мат., физ. a constant (quantity), a fixed quantity

постоянно движение perpetual motion, constant movement

ПОСТОЯНЕН доход a fixed income

ПОСТОЯНЕН жител a (permanent) resident

постоянна заплата a fixed salary

ПОСТОЯНЕН комитет, постоянно присъствие a standing committee

ПОСТОЯНЕН член a sitting member

постоянно местожителство residence

ПОСТОЯНЕН посетител a constant visitor, frequenter

постоянни промени constant/repeated changes

постоянна работа a regular job, steady work

нямам постоянна работа work at/do odd jobs

ПОСТОЯНЕН ток ел. a constant current

постоянна тема an invar-iable/разг. a pet subject

постоянно ядене а standing dish

ПОСТОЯНЕН обект на подигравки a standing jest


Търсената дума е намерена