Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
постигам

reach, achieve, attain, effect, get

(компромис и пр.) work out, arrive at

ПОСТИГАМ желанието си have/obtain o.'s wish

ПОСТИГАМ икономии effect economies

ПОСТИГАМ с мъка achieve with great difficulty

ПОСТИГАМ споразумение come to an agreement/understanding, strike a bargain

ПОСТИГАМ споразумение между две страни effect a settlement between two parties

ПОСТИГАМ съгласие reach an agreement

ПОСТИГАМ целта си achieve o.'s end, gain o.'s end/object/purpose/point; get o.'s way; win through

не ПОСТИГАМ целта си fall/drop short of o.'s aim/effect, fail of o.'s purpose/object

този опит не постигна целта си the experiment has come to nothing/has failed

не ПОСТИГАМ ефекта, който целя miss fire

не ПОСТИГАМ нищо get nowhere

c
това нищо няма да постигнеш that won't get you any-where, that'll get you nowhere, that won't answer

ПОСТИГАМ чудеса work wonders

не достигат пари we never have enough money


Търсената дума е намерена