Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
популистичен - непозната дума без предложения за замяна

популярен

popular (сред with)

(общодостъпен-за книга, статия, език) popular

(за музика и пр.) разг. low-brow

популярна музика разг. pop (music)