Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
поприще

path, walk of life, field; line; career, profession

военно ПОПРИЩЕ a military career

литературно ПОПРИЩЕ literary pursuits; literary field

широко ПОПРИЩЕ ample/wide field/scope. попръжня curse; swear word


Търсената дума е намерена