Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
понервирам - непозната дума, може би имахте предвид нервирам, по нервирам или консервирам

нервирам

НЕРВИРАМ някого irritate s.o., make s.o nervous, get on s.o.'s nerves, jar on s.o., sl. give so. the needle, needle s.o.

НЕРВИРАМ ce be/get nervous/irritated

НЕРВИРАМ се силно fret