Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
помрачавам

1. darken, dim, obscure; overshadow

(очи) dim, blear, blur

2. прен. (съзнание, живот и пр.) cloud, dull; trouble; cast a gloom (on)

ПОМРАЧАВАМ бъдещето си darken o.'s future

ПОМРАЧАВАМ ce darken; grow/become dark/dim/obscure

умът му се помрачи his mind was troubled/affected; he became insane


Търсената дума е намерена