Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
помощ

help, assistance, aid

(при затруднение, опасност) backing up, книж. succour

(подкрепа) support

(облекчение) relief

(субсидия) subsidy

(на бедни, пострадали) relief

(на безработни) dole

ПОМОЩи relief funds

медицинска ПОМОЩ medical benefit; medical attendance/aid

ПОМОЩ за майчинство maternity benefit

парична ПОМОЩ financial aid/assistance

техни-ческа ПОМОЩ technical aid/assistance

в ПОМОЩ на in aid of

от ПОМОЩ helpful

сигнал за ПОМОЩ мор. a distress signal

с ПОМОЩта на with the help of; by means of; owing to; through/by the good offices of

без чужда ПОМОЩ unassisted, unaided, single-handed; by oneself

успяхме и без твоята ПОМОЩ we succeeded, small thanks to you

това е вече ПОМОЩ this is some help

оказвам ПОМОЩ help, render/give aid/help

бърза ПОМОЩ first aid

кола за бърза ПОМОЩ ambulance

те ми дойдоха на ПОМОЩ they came to my aid/help/assistance

господ да ти е на ПОМОЩ God help you


Търсената дума е намерена