Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
померя - непозната дума за речника

помествам

1. move, shift (a little way); budge

2. (статия във вестник) publish

(за вестник и пр.-статия) carry, have

всички вестници поместиха изявленията му all newspapers carried his statement

ПОМЕСТВАМ реклама put in an advertisement/разг. an ad

ПОМЕСТВАМ обявление advertize; put a notice in the paper

ПОМЕСТВАМ на видно място give pride of place (to)

3. (смествам, намествам) find room/place for, put in

ПОМЕСТВАМ ce

4. go in, fit in

всички неща се поместиха в куфара everything went into the suitcase, there was room for everything in the suitcase

5. (отмествам се) move aside

(в отриц, изречение) budge

няма да се поместя нито крачка

6. will not budge an inch