Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
помагам

help, assist, aid

lend
a (helping) hand (на to), give a hand

(материално) support, help

(при опасност, затруднение) книж. succour

(облекчавам, за лекарства) relieve, be of help, do good

(парично, за държава) subsidize

ПОМАГАМ за help in (c ger.) contribute to

ПОМАГАМ при (събиране на реколта и пр.) assist with

ПОМАГАМ в нужда befriend

ПОМАГАМ някому да излезе от затруднение help s.o. out, give s.o. a leg up

ПОМАГАМ на някого да се изправи на крака (и прен.) help s.o. to his feet

ПОМАГАМ на някого да стане help s.o. up

ПОМАГАМ си (допълвам си дохода) с increase o.'s income with

ПОМАГАМ на някого да слезе/да излезе/да влезе help s.o. down/out/in

ПОМАГАМ на някого да си облече палтото help s.o. on with his (over) coat

ако не си помогнеш сам, никой няма да ти помогне if you don't help yourself, nobody else will

малко ПОМАГАМ be of little help/avail

усилията не му помогнаха his efforts did not avail him


Търсената дума е намерена