Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
полураздразнен - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

полуразрушен

half-destroyed

(за къща и пр.) tumbledown

ПОЛУРАЗРУШЕНа сграда wreck