Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
покрай

1. (за движение) along, alongside of; past

пътят минава ПОКРАЙ морето the road passes along the seaside

той изтича ПОКРАЙ мен he ran past me

минете ПОКРАЙ нас call on us on your way. come round to see us

2. (близо) close, close to, by

3. (около) around

4. (заедно с) along with; in addition to

ПОКРАЙ другото in passing

ПОКРАЙ другото посетихме и музея among other things we went to the museum as well

5. (поради) because of


Търсената дума е намерена