Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
покорявам

subdue, subjugate

(завою-вам) conquer, make a conquest of

(превъз-могвам) overcome

ПОКОРЯВАМ сърцето на win/conquer s.o.'s heart

ПОКОРЯВАМ ce submit (на to), obey; knuckle under, resign o.s. (to)

не се ПОКОРЯВАМ be disobedient, refuse to obey

ПОКОРЯВАМ се сляпо на някого obey s.o. unquestioningly, разг. eat out of s.o.'s hand


Търсената дума е намерена