Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
покой

peace, quiet, calm, repose

в ПОКОЙ at rest, in repose, without motion

не знам ПОКОЙ, нямам ПОКОЙ have no peace

нарушавам покоя на disturb/break the peace of

вечен ПОКОЙ eternal peace

душевен ПОКОЙ peace of mind

не давам някому ПОКОЙnot give s.o. peace/rest, keep s.o. on the trot; never leave s.o. alone

лицето му изразяваше ПОКОЙ his countenance breathed repose


Търсената дума е намерена