Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
покерджийче - непозната дума, може би имахте предвид погрешен, погрешка или погрешните

погрешен

wrong, mistaken, incorrect, erroneous; wrongful; perverse

(за план, основа и пр.) faulty

(неправилен, за произношение, до-води) vicious

(за разсъждение и пр.) fallacious

ПОГРЕШЕН адрес a wrong address, misdirection

ПОГРЕШЕН номер a wrong number

ПОГРЕШЕН превод a wrong translation, mistranslation

погрешна представа a mistaken notion/idea, misconception

погрешна сметка miscalculation

пo-грешна стъпка a false step

погрешно мнение misconception, misbelief

имам погрешно мнение за някого wrong s.o.

съставям си погрешно мнение за misjudge

погрешно название misnomer

погрешно предаване misrepresentation

погрешно приложение mis-application

погрешно разсъждение an error of judgement, an erroneous judgement

no
-грешни сведения misinformation