Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
показ

show

на ПОКАЗ on show/view/exhibition

за ПОКАЗ for show

изкарвам/излагам на ПОКАЗ exhibit, expose, display, put up on/for view, show

(демонстрирам) flaunt, show off

разг. trot out

изнасям кирливите си ризи на ПОКАЗ wash o.'s dirty linen in public

изваждам/нареждам за ПОКАЗ lay out

излагам се на ПОКАЗ make a show of o. s


Търсената дума е намерена