Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
позиционирам - непозната дума за речника

позиция

1. position

изходна ПОЗИЦИЯ (и прен.) а starting position

заемам ПОЗИЦИЯ take up a position; come into position

заемам удобна ПОЗИЦИЯ take up a convenient station

позициите на противника the enemy's lines

от ПОЗИЦИЯ на силата from a position of strength

държа позициите си (и прен.) hold o.'s own field; stick to o.'s guns

укрепена ПОЗИЦИЯ a fortified position

запасна/резервна ПОЗИЦИЯ an alternative position

предна ПОЗИЦИЯ a front line

закрита ПОЗИЦИЯ a covered/an indirect position

открита ПОЗИЦИЯ an open/a direct position

артилерийска ПОЗИЦИЯ a gun/battery position

огнева ПОЗИЦИЯ a firing position

ключова ПОЗИЦИЯ (u прен.) a key position

2. (становище) stand, attitude

идейни позиции an ideological stand

ясна ПОЗИЦИЯ a clear stand (no on)

заемам

прен. take a stand (пo on)

заемам ПОЗИЦИЯ против take a stand against; oppose