Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подценя - непозната дума за речника

подценявам

underrate, underestimate, undervalue; misjudge

( омаловажавам )belittle, disparage

ПОДЦЕНЯВАМ заслугите на някого underrate s.o.'s services, make little of s.o.'s services; not give s.o. his due

ПОДЦЕНЯВАМ значението на underestimate/belittle the importance/significance of