Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подхвърлениче - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

подхвърлям

1. toss, throw, fling (нагоре up, към, на to)

ПОДХВЪРЛЯМ насам-натам toss. to and fro, bandy (about)

ПОДХВЪРЛЯМ на изпитание put to trial, put to the test

ПОДХВЪРЛЯМ на критика subject to criticism, criticize

ПОДХВЪРЛЯМ някому нещо (милостиня и пр.) toss a couple of coins. to s.o.

(подкуп) slip s.o. a bribe

2. (загатвам, намеквам) hint, insinuate

(думи, шеги, забележки) throw in/out

3. (дете) leave, abandon (a child at s.o.'s door)