Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подхващам

(започвам) begin, undertake; take up, go/set about (s.th.)

(захващам се за) tackle

(подновявам прекъснат разказ) pick up

(въпрос, тема и пр.) approach, broach

ПОДХВАЩАМ въпрос пред някого take s.th. up with s.o.

не ПОДХВАЩАМ правилно (някаква работа) mishandle, mess up

не зная как да подхвана работата I don't know how to go about the job

ПОДХВАЩАМ мелодия begin/start a song, take up a song

ПОДХВАЩАМ някого прен. let s.o. have it

пак подхвана старата си песен he's on about it again

ПОДХВАЩАМ се (разгарям се, за огън) burn up, draw


Търсената дума е намерена