Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подсказвам

hint, give a hint, tell the answer, prompt

прен. suggest (на to)

не подсказвайте! no hinting! don't give them any help! ПОДСКАЗВАМ някому какво да каже put words into s.o.'s mouth

ПОДСКАЗВАМ отговор на свидетел юр. lead/prompt a witness


Търсената дума е намерена