Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подобрявам

1. improve (on), make better, better, amend, ameliorate

(издание) revise, bring up to date

(почва) enrich

ПОДОБРЯВАМ положението remedy the situation

ПОДОБРЯВАМ положението си better o.'s fortunes, improve o.'s situation

това няма да подобри положението this won't mend/improve matters, this will not make things better

ПОДОБРЯВАМ рекорд improve on/better a record

2. вж. одобрявам

ПОДОБРЯВАМ се improve, change for the better, get/become better; take a turn for the better

напоследък здравето му се е подобрило his health has improved of late

времето се подобрява the weather is improving/is getting better


Търсената дума е намерена