Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подобава - не е в основна форма, основната форма е подобавам

подобавам

become, befit, be proper; pertain, behoove

не подобава на един младеж да се държи така it is not becoming for a young man to behave like that; it does not behoove a young man to behave like that

не му подобава да it is unbecoming in/for him to (c inf.)