Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подмазвам

се

ПОДМАЗВАМ ръка (за милостиня) stretch out o.'s hand for alms, beg, go begging

ПОДМАЗВАМ някому динена кора вж. кори

ПОДМАЗВАМ се 1. stand below/under; lend a back to (s.o.); give (s.o.) a leg up

2. be subjected to; undergo

ПОДМАЗВАМ ce на операция undergo an operation

ПОДМАЗВАМ се на диета go on diet

3. прен. fawn (на on), cringe (before)

4. ПОДМАЗВАМ си (хапвам cu) line o.'s stomach.

5. (с мазилка, гипс) plaster, stucco

(с масло) grease, oil

6. прен. (подкупвам) grease the palm (of)

ПОДМАЗВАМ ce ingratiate o.s. (на with), fawn (on), make/suck up (to), cringe (to, before), play up (to), curry favour (with)


Търсената дума е намерена