Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подкрепа

support, backing

(на мнение, предложение) backing, seconding

(опора) support, prop, stay; buttress

(морална) countenance

прен., поет. mainstay

материална ПОДКРЕПА financial support

пълна ПОДКРЕПА undivided support

огнева ПОДКРЕПА воен. fire support, (при настъпление) covering fire

в ПОДКРЕПА на думите си in confirmation/corroboration of o.'s words

оказвам морална ПОДКРЕПА give/lend countenance

в ПОДКРЕПА на това становище in maintenance of this opinion

доказателство в ПОДКРЕПА на твърдение юр. evidence to sustain an assertion


Търсената дума е намерена