Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подигравам

mock, ridicule, laugh at, make fun of, fool, scoff at, книж. deride

ПОДИГРАВАМ ce make fun (на of), poke fun, gibe, mock. sneer, jeer (на at); toy (with)

(имитирам подигравателно) take (s.o.) off

те се подиграха с него they made a fool/an ass (out) of him


Търсената дума е намерена