Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
подадвам - непозната дума, може би имахте предвид поддавам, подавам или порадвам

поддавам

sag

ПОДДАВАМ се fall, succumb, yield, give in (на to); give way; fall; weaken

ПОДДАВАМ се на внушение be susceptible/open to suggestion

ПОДДАВАМ се на отчаяние give way to despair

не се ПОДДАВАМ на resist

ПОДДАВАМ се на описание lend o.s. to description

не се ПОДДАВАМ на описание baffle/defy description; be beyond description

не се ПОДДАВАМ на определение baffle definition

ПОДДАВАМ се на лечение answer/yield to medical treatment

болест, която не се поддава на лечение a rebellious illness

ПОДДАВАМ се лесно be amenable (на to)

не се ПОДДАВАМ (не отстъпвам) прен. stick out o.'s chest

не се ПОДДАВАМ на увещания stand o.'s ground

ПОДДАВАМ се на нечие влияние fall under s.o.'s influence

ПОДДАВАМ се на изкушение succumb to temptation