Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
погрешно

wrongly, wrongfully, erroneously; falsely; by mistake

датирам ПОГРЕШНО misdate

прицелвам се ПОГРЕШНО aim wrong

осведомявам ПОГРЕШНО misinform

разбирам ПОГРЕШНО misunderstand, misapprehend

назовавам ПОГРЕШНО misname, miscall

адресирам ПОГРЕШНО misdirect

насочвам ПОГРЕШНО misdirect

преброявам ПОГРЕШНО miscount

превеждам ПОГРЕШНО (дума, пасаж) misconstrue

пресмятам ПОГРЕШНО miscalculate

преценявам ПОГРЕШНО misjudge

пиша ПОГРЕШНО misspell

произнасям ПОГРЕШНО mispronounce

тълкувам ПОГРЕШНО misinterpret, misread, misconstrue

смятам ПОГРЕШНО do a sum wrong

употребявам ПОГРЕШНО misuse

чувам ПОГРЕШНО mishear

ПОГРЕШНО е да it is wrong to, it is a mistake to


Търсената дума е намерена