Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
поглъщаемост - непозната дума без предложения за замяна

поглъщам

1. swallow (up); engulf

(лакомо) gulp down, devour; wolf

(с мъка) take down; sl. lower

(попивам) absorb

(шум, топлина) absorb

a пламъци) lick up; consume

въздухът поглъща много влага air absorbs a great deal of moisture

2. прен. (увличам) engross, absorb

ПОГЛЪЩАМ вниманието absorb the attention

работата му го поглъща изцяло he is entirely absorbed in his work

3. прен. (възприемам, поемам) devour; take in, absorb

ПОГЛЪЩАМ с очи devour with o.'s eyes

ПОГЛЪЩАМ жадно всяка казана дума hang on a person's lips

ПОГЛЪЩАМ pоман след роман devour novel after novel

4. (средства) consume

(време) take up