Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
погледче - непозната дума, може би имахте предвид погледи (поглед), поглед че или погледне

поглед

1. look

(очи) eyes

бегъл ПОГЛЕД glance, glimpse

втренчен ПОГЛЕД gaze, stare

злобен/похотлив ПОГЛЕД leer

свиреп ПОГЛЕД glare

орлов ПОГЛЕД eagle eyes

очи без ПОГЛЕД sightless eyes

на/при пръв ПОГЛЕД at first sight, on the face of it

от пръв ПОГЛЕД at first sight

хвърлям ПОГЛЕД glance. cast a glance, have a look (на, върху at)

ПОГЛЕД назад a backward glance

хвърлям ПОГЛЕД назад cast o.'s mind back

вдигам ПОГЛЕД cast up o.'s eyes

мятам/хвърлям ПОГЛЕД cast an eye/a look/a glance (на at)

отправям ПОГЛЕД към direct o.'s eyes to

имам верен ПОГЛЕД за be clearsighted about

пред ПОГЛЕДа на before the eyes/gaze of

изпречвам се пред ПОГЛЕДа на meet the eyes of, burst on the view of

далеч от/извън ПОГЛЕДа на някого out of s.o.'s sight/control

скривам се от ПОГЛЕД a drop out of sight, be hidden from view; pass from s.o.'s view

прикова-вам ПОГЛЕД върху fix o.'s eyes on/upon

ПОГЛЕДът му се спря върху мен his eyes fell on me

от птичи ПОГЛЕД from a bird's eye view

привличам ПОГЛЕДите на attract the attention of

изложен на хорските ПОГЛЕДи exposed to the public gaze

скрит от ПОГЛЕД а на hidden from the eyes of

с ПОГЛЕДи обърнати към него with eyes turned on him

2. (гледка) vista, view

широк ПОГЛЕД a wide vista

3. прен. vision

широк ПОГЛЕД breadth of view

с широк ПОГЛЕД за нещата broad-minded

имам верен ПОГЛЕД за be clear-sighted about

човек с ПОГЛЕД a man of vision