Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
повече

more

малко ПОВЕЧЕ a little more

нещо ПОВЕЧЕ what is more, furthermore

още ПОВЕЧЕ still more

не ПОВЕЧЕ no more (от than)

ПОВЕЧЕ от more than, above

все ПОВЕЧЕ и ПОВЕЧЕ (ever) more and more. increasingly

още ПОВЕЧЕ че, толкова ПОВЕЧЕ че all the more that, especially as

два пъти ПОВЕЧЕ twice as much/many

една карта в ПОВЕЧЕ one card too many

с едни цол/метър ПОВЕЧЕ one inch/metre too much

ПОВЕЧЕ от една миля over a mile, a mile and better

ПОВЕЧЕ от всичко друго most of all

обичам я ПОВЕЧЕ от всичко I love her most/best of all

това ПОВЕЧЕ ми харесва I like this (one) better

ПОВЕЧЕ или no-малко more or less

ни ПОВЕЧЕ,ни no-малко oт neither more nor less than, no less than

колкото е възможно ПОВЕЧЕ as much/many as possible

колкото ПОВЕЧЕ..., толкова ПОВЕЧЕ... the more... the more...

отколкото се вижда на пръв поглед more than meets the eye

той е ПОВЕЧЕ учен, отколкото адвокат he is more of a scientist than a lawyer

ПОВЕЧЕ, отколкото трябва more than is required/necessary/enough, (прекалено) unduly

(в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess

ПОВЕЧЕ от половината a good half

ПОВЕЧЕ от две години over two years, more than two years

ПОВЕЧЕто the (great) mass of

ПОВЕЧЕот хора most people, the majority of the people

в ПОВЕЧЕто случаи for the most part, in most cases, mostly

1. (за време-no-дълго, отново) any longer/more, no more. again

той ПОВЕЧЕ няма да отива там he will not go there any more, he will not go there again, he will go there no more

ПОВЕЧЕ не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more

да ги нямаме ПОВЕЧЕ такива разг. no more of this; don't let this happen again

не мога ПОВЕЧЕ I can't stand (it) any more

не мога да чакам ПОВЕЧЕ I cannot wait any longer

без да отлагам ПОВЕЧЕ without further delay


Търсената дума е намерена