Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
поведение

conduct, behaviour; demeanour

(в училище) conduct, deportment

(държане) bearing, manners

лошо ПОВЕДЕНИЕ misbehaviour. misconduct

наказан за лошо ПОВЕДЕНИЕ punished for misconduct

имам добро ПОВЕДЕНИЕ be well-behaved

имам лошо ПОВЕДЕНИЕ be ill-behaved, misconduct o.s.

бележка за ПОВЕДЕНИЕ a conduct grade/mark

правя ПОВЕДЕНИЕ behave o.s., be on o.'s good/best behaviour

поправям си ПОВЕДЕНИЕто mend o.'s ways

жена с леко ПОВЕДЕНИЕ а woman/lady of easy virtue


Търсената дума е намерена