Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
повдигам

raise, lift, pick up, take up; uplift

(нещо тежко) heave

(с крик) jack (up)

(въпрос) bring up/forward (пред before)

(престиж) increase

(ободрявам) key up, cheer up, give courage to

ПОВДИГАМ въпроси raise points, bring up/raise questions

ПОВДИГАМ обвинение срещу някого bring an accusation against s.o.

ПОВДИГАМ възражение срещу някого raise an objection against s.o.

ПОВДИГАМ стари сметки raise up old scores

ПОВДИГАМ глава raise o.'s head, прен. become rebellious

ПОВДИГАМ край-чеца на завесата lift a corner of the curtain

тя повдигна вежди she raised her eyebrows, her eyebrows went up

ПОВДИГАМ ce 1. raise o.s.

ПОВДИГАМ се на пръсти stand on tiptoe

2. повдига ми се feel sick/nauseated, turn sick (от at), (мъча се да повърна) retch

повдига ми се, като it makes me sick to, I fee sick to

карам някого да му се повдига make s.o.'s gorge rise


Търсената дума е намерена