Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
плащам

pay (за for) (и прен.)

(вноска, глоба) pay up

прен, pay the penalty; sl. stump up

аз ПЛАЩАМ (при черпене) this is on me

всеки си плаща it is a Dutch treat

ПЛАЩАМ в брой pay down, pay in cash/in ready money

ПЛАЩАМ в натура pay in kind

ПЛАЩАМ на части pay in instalments

ПЛАЩАМ със/в злато pay in gold

ПЛАЩАМ от джоба си pay out of o.'s pocket

ПЛАЩАМ скъпо за pay dear(ly)/high for. pay a high price for

ПЛАЩАМ някому със съ-щата монета pay s.o. in his own coin, give s.o. as good as one gets, repay s.o. in kind, requite like for like

ПЛАЩАМ сметка pay a bill, разг. foot a bill

ПЛАЩАМ някому за направени от нето разходи reimburse s.o. for his expenses

ПЛАЩАМ разноските pay/defray the expenses

ПЛАЩАМ полица discharge a bill

ПЛАЩАМ дълг pay/meet/answer/discharge a debt

не си ПЛАЩАМ дълговете default o.'s debts

ПЛАЩАМ си билета на кораб с работа work o.'s passage on a ship

най-сетне за това й се плаща after all she is getting paid for it

келнер, плаща! waiter, the bill, please! не се знае кой пие, кой плаща nobody knows who's the boss here

ПЛАЩАМ си за гяволъка, ПЛАЩАМ скъпо и прескъпо pay through the nose


Търсената дума е намерена