Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
печалба

1. gain, profit, returns

earnings
, winnings (и от хазартна игра)

(от лотария) prize

(сума, определена за раздаване) premium

с ПЕЧАЛБА at a profit

с голяма/добра ПЕЧАЛБА at a high/handsome profit

без ПЕЧАЛБА without any profit

за ПЕЧАЛБА for gain

средна ПЕЧАЛБА average earnings

чиста ПЕЧАЛБА a clear/net profit, a clear gain

чиста ПЕЧАЛБА - 200 лева чиста ПЕЧАЛБА - 200 levs clear profit; 200 levs to the good

голяма ПЕЧАЛБА (от лотария и прен.) jackpot

от това няма ПЕЧАЛБА there is little/no profit in it

гоняПЕЧАЛБА be out for profit

сметка печалби и загуби profit and loss account

незаконни печалби illicit profits

докарвам си/реализирам (големи) печалби make (high) profits (oт on)

5. (полза, облага) use, benefit. advantage

каква е ПЕЧАЛБАта от това? what's the advantage of that?

той няма някаква ПЕЧАЛБА от това he gains nothing by this he has nothing to gain by this


Търсената дума е намерена