Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
персонализиране - непозната дума за речника

перспектива

perspective

(изглед) vista

prospect
, outlook (и прен.), по правилата на ПЕРСПЕКТИВАта in perspective

в ПЕРСПЕКТИВА in perspective/prospect

пред ПЕРСПЕКТИВАта at the prospect (of)

перспективи prospects, expectations, outlook, разг. look-out

откривам светля перспективи hold out bright prospects (на to)

вж. изглед