Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
перо

1. feather

(за украшение) plume

пера (перушина) plumage

шапка с ПЕРО a feathered hat

лек като ПЕРО light as a feather

изгубвам перата си moult

2. сп. feather-weight

3. (за писане) pen (и прен.)

(писец) nib

(от птица) quill

леко ПЕРО a fluent pen

човек на ПЕРОто a man of the pen

хора на ПЕРОто men of the pen, literary people

хората на ПЕРОто the literary set

вземам ПЕРО в ръка take a pen into o.'s hand, take pen in hand

вземам ПЕРОто take (up) o.'s pen, put/set pen to paper

тоя има ПЕРО he wields a skilful pen

излязъл изпод ПЕРО то на by

4. (на лук и пр.) leaf

5. (в бюджет и пр.) item, article

фин. allocation

голямо ПЕРО a big item

доходно ПЕРО a source of income

разходни пера items of expenditure

6. мн.ч. (по прозорец) frost-work

гладя с ПЕРО pat on the back

кича се с чужди перя strut in borrowed plumes


Търсената дума е намерена