Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
период

1. period; space of time

(кратък) spell

непрекъснат ПЕРИОД от време tract

през ПЕРИОДа на during (the period of)

през тоя ПЕРИОД (на развитие) at this stage

преходен ПЕРИОД a period of transition, a transition period

разплоден ПЕРИОД a breeding season

ледников ПЕРИОД a glacial era/period, an ice age

2. мат. repe-tend

3. грам. period


Търсената дума е намерена