Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
перинефрит - непозната дума, може би имахте предвид периферия, пери нефрит или периферии

периферия

1. periphery

(на шапка) brim

без ПЕРИФЕРИЯ (за шапка) brimless

с широка ПЕРИФЕРИЯ broad-/wide-brimmed

на ПЕРИФЕРИЯта на on the periphery of

2. (покрайнина) outskirts

на ПЕРИФЕРИЯта на on the outskirts of