Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пари

money (само sing.)

разг. cash; dough

(монети) coins, hard money

звонкови ПАРИ specie

книжни ПАРИ paper money, bank-notes

дребни ПАРИ (small) change

налични/готови ПАРИ ready money, (hard) cash

ПАРИ на ръка (на разположение, не държани в каса) loose cash

държавни ПАРИ public/state funds

джоб-ни ПАРИ pocket money

добри ПАРИ good money, a good round sum

ПАРИ за харчене spending money

грешни ПАРИ, пари, хвърлени/отишли на вятъра so much money thrown away/lost

луди ПАРИ a mint of money

харча луди ПАРИ spend money like water

със свои ПАРИ (за купуване и пр.) out of o.'s own pocket

за ПАРИ for money/cash/profit

играя за ПАРИ play for money

безПАРИ (много евтин) dirt cheap, for a song

подарък в ПАРИ a gift in money/cash

оставям (наследство) в ПАРИ leave in money

ПАРИ колкото щеш money is flush

имам ПАРИ (в момента) be in cash

нямам ПАРИ, останал съм без ПАРИ be out of cash

нямам достатъчно ПАРИ be short of cash

когато ми паднат ПАРИ when I have the money

изкарвам/печеля ПАРИ earn/make money

печеля добри ПАРИ earn good money

спечелвам добри ПАРИ от make a good thing of

печеля (много) малко ПАРИ earn a pittance

струва доста ПАРИ it costs a pretty penny

не струва пет ПАРИ it's not worth a straw

колко ПАРИ струва... (каква полза от) what price...? не давам пет ПАРИ I don't care a damn/hang/rap/straw/sixpence

(безразлично ми е) I couldn't care less

искам си обратно ПАРИте demand o.'s morey back

събирам бели ПАРИ за черни дни lay up/provide/put by/save against a rainy day

вж. бял

кой бяга от ПАРИ no one likes to turn money away

ПАРИ при ПАРИ отиват money will follow money; money makes/begets/draws money

така отиват ПАРИте that's the way the money goes

всичко става с ПАРИ money makes the world go

от това не могат да се изкарат ПАРИ there's no money in it

с ПАРИ не се купува money cannot buy it

който не се купува с ПАРИ beyond all price

той рине ПАРИте с лопата he is simply rolling. in/coining money

той е червив с ПАРИ he has money to burn

измъквам ПАРИ от bleed s.o. for money

измъквам всичките ПАРИ на bleed s.o. white

без ПАРИ да ми го дават, няма да го взема I wouldn't take it as a gift

и ПАРИ да ми дават, не бих го направил I wouldn't do it even if I was paid for it

ПАРИте или живота! your money or your life!


Търсената дума е намерена