Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пара

steam

(със силна миризма, вредна, от-ровна) fume

(изпарение) vapour, exhalation

водна ПАРА water vapour

жива/отпадъчна/влажна ПАРА live/exhaust/wet steam

обратна ПАРА steam cushion

алкохолни пари alcohol vapours, alcoholic fumes

винени пари wine vapours

движа се с ПАРА go by steam

който се движи с ПАРА propelled by steam, steam-driven

следа от ПАРА (след самолет) vapour trail

под ПАРА under steam, with steam up

с пълна ПАРА at full/top steam, with all steam on, прен. at full/top speed, full blast/fling

под пълна ПАРА at full pressure

наситен с ПАРА steamy

превръща се в ПАРА vaporize

вдигам ПАРА, издавам ПАРА steam, smoke, fume

пускам ПАРА blow steam, let off/out steam

вдигам ПАРА/усилвам ПАРАта get up/raise steam, put on steam

готвя на ПАРА steam

работя с пълна ПАРА be in full blast

под ПАРА съм go full steam ahead, прен. work at high pressure

вдигам ПАРА kick up a row.coin

разг. (пари) money; sl. dough

народна(та) ПАРА the public money

давам ПАРАта supply the needful

не струвам пукната ПАРА not be worth a (brass) farthing/a red cent

нямам ни пукната ПАРА not have a penny to o.'s name/to bless o.s. with; be penniless/broke

спечелвам по някоя ПАРА turn a penny

последната си ПАРА o.'s last penny/cent

обичам ПАРАта money means a lot to me

вж. пари


Търсената дума е намерена