Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
памет

memory

добра ПАМЕТ a good/retentive/tenacious memory

слаба ПАМЕТ a bad/poor memory

къса ПАМЕТ a short memory

зрителна/слухова ПАМЕТ a visual/an aural memory

отлична зрителна ПАМЕТ a camera eye

ПАМЕТ за думи a good verbal memory

в ПАМЕТ на in memory of, (като надписи) in living memory of

no
ПАМЕТ from memory

скица по ПАМЕТ a memory sketch

свиря по ПАМЕТ play from memory

запечатан

в ПАМЕТ та на някого embedded/engraved in s.o.'s memory

врязвам се в ПАМЕТ та на be engraved/stamped on s.o.'s memory, stick in s.o.'s memory

живея/жив съм в ПАМЕТ та на live on in the memory of

ако ПАМЕТта мн не ме лъже if my memory does not fail me; if my memory is not at fault; if I remember rightly

изплъзвам се от ПАМЕТта на escape/slip o.'s memory

възстановявам по ПАМЕТ reconstruct from memory, retrace

вечна му ПАМЕТ may his memory live for ever


Търсената дума е намерена