Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пак

again, over again, once more, a second time. anew

(все още) still

ПАК ли? what? again?

ПАК и ПАК again/time and again

и ПАК yet again

опитвам се ПАК try (over) agаin

все ПАК still, all the same

ПАК добре it's lucky

пари, че ПАК пари there is nothing like money


Търсената дума е намерена