Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пазар

market

(пазарище) market-place

ПАЗАР в. Ориента baza(a)r

ПАЗАР на открито on open-air reign/world market

Общият ПАЗАР the Common Market

паричен ПАЗАР money market

слаб ПАЗАР a dull/quiet market

оживен ПАЗАР a brisk market

чанта за ПАЗАР shopping-bag

стоки, които се намират на ПАЗАРа goods available for sale

стоки с добър ПАЗАР goods easily disposed of/marketable/salable

току-що пуснат на ПАЗАРа only just come on the market

който още не се намира на ПАЗАРа not yet available

на ПАЗАРа in/on the market

на световния ПАЗАР on the world market

излизам по ПАЗАР, отивам на ПАЗАР go shopping

излязъл съм по ПАЗАР, по ПАЗАР съм be out shopping

става ПАЗАР market is held

отивам на ПАЗАР a go to the market, go marketing

нося/донасям/зандсям/пращам на ПАЗАР а carry/bring/take/send to market

пускам на ПАЗАРa put on the market

пускане на ПАЗАРа marketing

хвърлям на ПАЗАР a fling on the market

явявам се на ПАЗАР a appear/come on the market, become available

купувам от ПАЗАРа buy on the market, get in the market

продавам на ПАЗАРа sell on the market

тия стоки лесно намират ПАЗАР these goods command a ready sale, there is a good market for these goods


Търсената дума е намерена