Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
очиствам

clean; cleanse

(отстранявам) clear (away)

(птицаОЧИСТВАМизтьрбушвам) draw. disembowel, (животно, птица, риба преди готвене) dress

хим, purify

мед. purge

прен. purge, purify (от of)

(убивам) dispatch, do for, do (s.o.) in

(изяждам) eat/gobble up, dispose of

ОЧИСТВАМ от неприятеля воен. mop up

ОЧИСТВАМ пътя clear/smooth the way (за for)

ОЧИСТВАМ терена/смет clear up the ground/litter

ОЧИСТВАМ снега clear away the snow

ОЧИСТВАМ стая/водосточна тръба clear out a room/a drain

ОЧИСТВАМ езеро clean a pend

ОЧИСТВАМ канал clean out a canal

ОЧИСТВАМ маса clear a table

ОЧИСТВАМ градина clear up a garden

ОЧИСТВАМ обор clean out/cleanse a stable

ОЧИСТВАМ след гости clean up after a party

ОЧИСТВАМ петно clean off/remove a spot

ОЧИСТВАМ от прах/смет clear of dust/from rubbish

ОЧИСТВАМ въздуха clear the air

ОЧИСТВАМ рана clean out a wound

ОЧИСТВАМ език purify a language

ОЧИСТВАМ от петно/грях cleanse from a stain/from sin

ОЧИСТВАМ стари сметки clear off old scores

ОЧИСТВАМ ce 1. clean o.s.

прен. cleanse o.s.

ОЧИСТВАМ се от грях cleanse o.s. from a sin

ОЧИСТВАМ се oт произхода си/миналото си/лоша репутация/позорно петно live down o.'s origin/o.'s past/a bad reputation/a stigma

ОЧИСТВАМ се от предразсъдъци purge o.s. of prejudices

2. (за въздуха) become clear

(за облаци, мъгла) clear away

(за прах) clear

небето се очисти the sky cleared

3. (махвам се) clear off/out, take o.s. off, make o.s. scarce


Търсената дума е намерена