Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
очакване

expectation; expectance; expectancy

(неизвестност) suspense

в ОЧАКВАНЕ in a state of expectation, expectantly, in suspense

в ОЧАКВАНЕ на in (the) expectation of; in anticipation of; pending

в ОЧАКВАНЕ на неговото завръщане pend-ing his return

според очакванията according to expectation

въпреки очакванията against/contrary to expectation(s)

оправдавам очакванията на live/come up to s.o.'s expectations

не оправдавам/измамвам очакванията на fall short of s.o.'s expectations

надминавам всички очаквания exceed expectation


Търсената дума е намерена